Gemeenteblad 1795, 20 februari 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Hoplaan, Bremlaan, Hulstlaan, Klaprooslaan, Leeuwenbeklaan, Korenbloemlaan en Buntlaan, allen gedeeltelijk

Dit artikel is gearchiveerd op 03-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 20-02-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

13 februari 2018  Hoplaan 1 t/m 11, Bremlaan 6 en 8, Hulstlaan 1 t/m 7 (oneven), klaprooslaan 1 t/m 13, 15, 17, 21 en 23, Leeuwenbeklaan 1 t/m 12, Korenbloemlaan 1 t/m 12 en Buntlaan 1, 5 t/m 11 (oneven) (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.