Gemeenteblad 1796, 20 februari 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Ockhuizenweg 9

Dit artikel is gearchiveerd op 03-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PJ
Publicatiedatum: 20-02-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

13 februari 2018         Ockhuizenweg 9, 5691 PJ – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.