Gemeenteblad 1797, 20 februari 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Olen 3

Dit artikel is gearchiveerd op 03-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NP
Publicatiedatum: 20-02-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

15 februari 2018         Olen 3, 5694 NP – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.