Gemeenteblad 1801, 27 februari 2018 - Verleende omgevingsvergunning Jufferlaan 24

Dit artikel is gearchiveerd op 10-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692WZ
Publicatiedatum: 27-02-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

21 februari 2018         Jufferlaan 24, 5692 WZ – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.