Gemeenteblad 1803, 27 februari 2018 - Verleende omgevingsvergunning Wagenaarlaan 4

Dit artikel is gearchiveerd op 10-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691GP
Publicatiedatum: 27-02-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

21 februari 2018         Wagenaarlaan 4, 5691 GP - kappen van 3 bomen, 2 dennen en 1 fijnspar voorzijde en zijkant KAPPEN

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.