Gemeenteblad 1804, 27 februari 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Heriklaan 19

Dit artikel is gearchiveerd op 10-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691WG
Publicatiedatum: 27-02-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

21 februari 2018         Heriklaan 19, 5691 WG – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.