Gemeenteblad 1805, 27 februari 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Hoplaan 11

Dit artikel is gearchiveerd op 10-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691WH
Publicatiedatum: 27-02-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

22 februari 2018         Hoplaan 11, 5691WH – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.