Gemeenteblad 1812, 6 maart 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Nolensstraat 9

Dit artikel is gearchiveerd op 17-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694CL
Publicatiedatum: 06-03-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

26 februari 2018         Nolensstraat 9, 5694 CL – plaatsen erker (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.