Gemeenteblad 1813, 6 maart 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Rotonde Kometenlaan/Planetenlaan

Dit artikel is gearchiveerd op 17-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 06-03-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

26 februari 2018         Rotonde Kometenlaan/Planetenlaan – plaatsen kunstwerk (BOUWEN / WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.