Gemeenteblad 1815, 6 maart 2018 - Ingekomen sloopmelding Krophollerstraat 3

Dit artikel is gearchiveerd op 17-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691DX
Publicatiedatum: 06-03-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

24 februari 2018         Krophollerstraat 3, 5691 DX – slopen muur tussen woonkamer en bestaande keuken en het verwijderen van het kozijn en deur van de keuken (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.