Gemeenteblad 1816, 6 maart 2018 - Ingekomen sloopmelding Lieshoutseweg 2

Dit artikel is gearchiveerd op 17-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NN
Publicatiedatum: 06-03-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

27 februari 2018         Lieshoutseweg 2, 5694 NN – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.