Gemeenteblad 1819, 13 maart 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Beekjuffer 17

Dit artikel is gearchiveerd op 24-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692WT
Publicatiedatum: 13-03-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

01 maart 2018            Beekjuffer 17, 5692 WT – bouwen woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.