Gemeenteblad 1820, 13 maart 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Tooropstraat 13

Dit artikel is gearchiveerd op 24-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691DK
Publicatiedatum: 13-03-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

07 maart 2018            Tooropstraat 13, 5691 DK – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.