Gemeenteblad 1824, 13 maart 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Sonniuswijk 60

Dit artikel is gearchiveerd op 24-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PG
Publicatiedatum: 13-03-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding

02 maart 2018            Sonniuswijk 60, 5691 PG – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.