Gemeenteblad 1826, 13 maart 2018 - Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Kok Lexmond B.V., Brouwerskampweg 5

Dit artikel is gearchiveerd op 24-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 13-03-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Op 20 februari 2018 is een melding ingevolge het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval op grond van artikel 10.52 Wet milieubeheer ingekomen van Kok Lexmond B.V., Brouwerskampweg 5 te Son en Breugel. De breekwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de periode van 13 maart 2018 tot 12 juni 2018.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat voorschriften onder andere ter beperking van geluid- en stofoverlast. Deze melding dient slechts ter kennisgeving. Het is niet mogelijk tegen deze melding bezwaar te maken.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u gedurende werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur contact opnemen de heer A. Obbema van de gemeente Son en Breugel, telefoonnummer (0499-) 491570.