Gemeenteblad 1828, 13 maart 2018 - Ontwerpbestemmingsplan “Breugel; Planetenlaan – Piet Heinlaan”

Dit artikel is gearchiveerd op 24-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 13-03-2018
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 15 maart 2018 tot en met woensdag 25 april 2018 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Breugel; Planetenlaan – Piet Heinlaan” (NL.IMRO.0848.BP402BREUGEL-ON01) in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het ontwerpbestemmingsplan “Breugel; Planetenlaan – Piet Heinlaan” is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan “Breugel; Planetenlaan – Piet Heinlaan” heeft betrekking op de realisatie van 18 woningen op de locatie die ligt ten zuiden van de Planetenlaan, ten oosten van de Piet Heinlaan en ten noorden van de nieuwe school.

Op het ontwerpbestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.