Gemeenteblad 1834, 13 maart 2018 - Anterieure overeenkomst Molenstraat

Dit artikel is gearchiveerd op 24-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 13-03-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat de gemeente Son en Breugel een anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) is aangegaan met de ontwikkelaar van een perceel aan de Molenstraat, Ombis B.V.

De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen realisatie van 6 woningen in de nieuwbouw op een locatie aan de Molenstraat in Son en Breugel.

Terinzagelegging anterieure overeenkomsten

Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt er een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten ter inzage gelegd. Deze beschrijvingen liggen vanaf donderdag 15 maart tot en met woensdag 25 april 2018 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. De stukken zijn ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl.

Tegen de gesloten overeenkomsten kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.