Gemeenteblad 1836, 13 maart 2018 - Activiteitenbesluit milieubeheer Eind 6

Dit artikel is gearchiveerd op 24-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NL
Publicatiedatum: 13-03-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van Boomkwekerij H. Swinkels voor het veranderen van een varkensbedrijf annex boomkwekerij (realiseren van een loods ten behoeve van de boomkwekerij) op het adres Eind 6 te Son en Breugel.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel tijdens de openingstijden: elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur en op maandag en donderdag van 14.00 tot 19.00 uur.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer L. van de Kerkhof van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690488.