Gemeenteblad 1837, 13 maart 2018 - Evenementenvergunning 50-Jarig jubileum Volleybal Club Pieter Brueghel

Dit artikel is gearchiveerd op 24-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 13-03-2018
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning

Op 28 februari 2018 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor een sportief evenement in het centrum van Son en Breugel vanwege het 50 jarig jubileum van VC Pieter Brueghel.

Het evenement vindt plaats op 3 juni 2018 van 12:00 tot 18:00 uur.

De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 3 en 4 van de Zondagswet.

Tegen de besluiten tot het verlenen van een evenementenvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de uitreiking of verzending hiervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de grond van het bezwaar. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Voor dit griffierecht worden afzonderlijke leges in rekening gebracht.