Gemeenteblad 1841, 16 maart 2018 - Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet 2018

Dit artikel is gearchiveerd op 26-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 16-03-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad stelt op 15 maart 2018 de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet 2018 vast, met als inwerkingtredingsdatum 15 maart 2018.

Per laatstgenoemde datum trekt de raad de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet 2015 in.