Gemeenteblad 1843, 16 maart 2018, Algemene plaatselijke verordening 2018 gemeente Son en Breugel

Dit artikel is gearchiveerd op 26-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 16-03-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad stelt op 15 maart 2018 de Algemene plaatselijke verordening 2018 gemeente Son en Breugel vast, met als inwerkingtredingsdatum 1 april 2018.

Per laatstgenoemde datum trekt de raad de Algemene plaatselijke verordening 2016 gemeente Son en Breugel in.