Gemeenteblad 1844, 20 maart 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Amerikalaan 34

Dit artikel is gearchiveerd op 01-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691KD
Publicatiedatum: 20-03-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

09 maart 2018            Amerikalaan 34, 5691 KD – bouwen erker (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.