Gemeenteblad 1847, 20 maart 2018 - Verleende omgevingsvergunning Waterjuffer 18

Dit artikel is gearchiveerd op 01-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692WV
Publicatiedatum: 20-03-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

13 maart 2018            Brouwerskampweg 5, 5691 PN – bouwen pluimveestal (BOUWEN)

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

07 maart 2018            Waterjuffer 18, 5692 WV – bouwen woonhuis met bijgebouw (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.