Gemeenteblad 1850, 20 maart 2018 - Verleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 7419-7421

Dit artikel is gearchiveerd op 01-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692HL
Publicatiedatum: 20-03-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

15 maart 2018            Ekkersrijt 7419-7421, 5692 HL – uitbreiden bedrijfsgebouw (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.