Gemeenteblad 1852, 20 maart 2018 - Verleende omgevingsvergunning Jacob Marisstraat 11

Dit artikel is gearchiveerd op 01-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691DL
Publicatiedatum: 20-03-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

14 maart 2018            Jacob Marisstraat 11 5691 DL - kappen van 3 bomen, twee grove dennen in de achtertuin en een conifeer aan de voorzijde KAPPEN

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.