Gemeenteblad 1853, 20 maart 2018 - Verleende omgevingsvergunning Bilderdijkstraat 1

Dit artikel is gearchiveerd op 01-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691XV
Publicatiedatum: 20-03-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

14 maart 2018            Bilderdijkstraat 1, 5691 XV - kappen van 2 bomen grove dennen in de achtertuin KAPPEN

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.