Gemeenteblad 1854, 20 maart 2018 - Ingekomen sloopmelding Brouwerskampweg 5

Dit artikel is gearchiveerd op 01-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PN
Publicatiedatum: 20-03-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

13 maart 2018            Brouwerskampweg 5, 5691 PN – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.