Gemeenteblad 1855, 20 maart 2018 - Ingekomen sloopmelding Leeuwenbeklaan 4

Dit artikel is gearchiveerd op 01-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691WT
Publicatiedatum: 20-03-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

13 maart 2018            Leeuwenbeklaan 4, 5691 WT – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.