Gemeenteblad 1856, 20 maart 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Lieshoutseweg 2

Dit artikel is gearchiveerd op 01-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NN
Publicatiedatum: 20-03-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

12 maart 2018            Lieshoutseweg 2, 5694 NN – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.