Gemeenteblad 1857, 20 maart 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Ardennenlaan 2

Dit artikel is gearchiveerd op 01-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691JN
Publicatiedatum: 20-03-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

12 maart 2018            Ardennenlaan 2, 5691 JN – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.