Gemeenteblad 1858, 20 maart 2018 - Ingekomen gebruiksmelding Dutmellapad 2

Dit artikel is gearchiveerd op 01-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691NN
Publicatiedatum: 20-03-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande gebruiksmelding ontvangen:

10 maart 2018            Dutmellapad 2, 5691 NN – brandveilig gebruik Dutmellapad (BRANDVEILIG GEBRUIK)

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend