Gemeenteblad 1859, 20 maart 2018 - Geaccepteerde gebruiksmelding Ekkersrijt 4091e

Dit artikel is gearchiveerd op 01-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DB
Publicatiedatum: 20-03-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande gebruiksmelding:

08 maart 2018            Ekkersrijt 4091e, 5692 DB – brandveilig gebruiken winkelgebouw (Swiss Sence) (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend