Gemeenteblad 1860, 20 maart 2018 - Ontwerpbestemmingsplan “Son Zuid; De Bontstraat – Kanaaldijk Noord”

Dit artikel is gearchiveerd op 01-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 20-03-2018
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 22 maart 2018 tot en met woensdag 2 mei 2018 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Son Zuid; De Bontstraat – Kanaaldijk Noord” (NL.IMRO.0848.BP105SONZUID-ON01) in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het ontwerpbestemmingsplan “Son Zuid; De Bontstraat – Kanaaldijk Noord” is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan “Son Zuid; De Bontstraat – Kanaaldijk Noord” heeft betrekking op de realisatie van 39 woningen op de locaties aan de De Bontstraat, hoek Nieuwstraat – Kanaaldijk Noord en aan de Kanaaldijk Noord. Op het ontwerpbestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Son Zuid; De Bontstraat – Kanaaldijk Noord”.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van terinzagelegging, een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoon 0499-491491).