Gemeenteblad 1864, 27 maart 2018 - Verleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 3131

Dit artikel is gearchiveerd op 08-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692CD
Publicatiedatum: 27-03-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

19 maart 2018            Ekkersrijt 3131, 5692 CD – oprichten bedrijfshal met kantoren (BOUWEN)   

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.