Gemeenteblad 1866, 27 maart 2018 - Verleende omgevingsvergunning Rotonde Kometenlaan/Planetenlaan

Dit artikel is gearchiveerd op 08-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 27-03-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

20 maart 2018            Rotonde Kometenlaan/Planetenlaan – plaatsen kunstwerk (BOUWEN / WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.