Gemeenteblad 1867, 27 maart 2018 - Verleende omgevingsvergunning Amerikalaan 34

Dit artikel is gearchiveerd op 08-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691KD
Publicatiedatum: 27-03-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

20 maart 2018            Amerikalaan 34, 5691 KD – realiseren erker (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.