Gemeenteblad 1871, 27 maart 2018 - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Lieshoutseweg 14

Dit artikel is gearchiveerd op 08-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NN
Publicatiedatum: 27-03-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van de heer M.H.A. Vermeulen, voor het verlengen van een loods ten behoeve van uitbreiding van bergruimte bij de inrichting, gelegen aan Lieshoutseweg 14 te Son en Breugel.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken. De melding is in te zien bij de gemeente Son en Breugel vanaf 27 maart t/m 8 mei 2018, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met Cootje Barendsen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690697.