Gemeenteblad 1872, 27 maart 2018 - Ontheffing Zondagswet garagesale

Dit artikel is gearchiveerd op 08-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 27-03-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Op zondag 15 april 2018 wordt er tussen 10.00 en 16.00 uur een garagesale georganiseerd aan de volgende straten in Son en Breugel: Bremlaan, Hendrik Veenemanstraat, Heriklaan, Hoplaan, Hulstlaan, Meldelaan en Nachtegaallaan. Op 20 maart 2018 heeft de burgemeester voor dit evenement ontheffing verleend van Artikel 4 van de Zondagswet.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA  te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook  een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.