Gemeenteblad 1873, 27 maart 2018 - Aanvullende verkeersmaatregel ELE-rally

Dit artikel is gearchiveerd op 08-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 27-03-2018
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 maart 2018 besloten een aanvullende verkeersmaatregel te treffen t.b.v. de ELE-rally die wordt gehouden op 2 juni 2018. Dit is een aanvulling op de eerder afgegeven evenementenvergunning. De verkeersmaatregel houdt in dat de weg Ekkersrijt 4000 op 2 juni 2018 tussen 17.00 uur en 01.00 uur wordt ingericht voor éénrichtingsverkeer vanaf de kruising met Ekkersrijt 4100 en 4400 in de richting van Ekkersrijt 10.000. Dit betekent dat het doorgaand verkeer, komende van Ekkersrijt 10.000, deze weg niet mag inrijden, maar wordt omgeleid via Ekkersrijt 4100.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA  te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook  een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.