Gemeenteblad 1875, 3 april 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Ekkersrijt 4095 + 4097

Dit artikel is gearchiveerd op 15-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DB
Publicatiedatum: 03-04-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

22 maart 2018            Ekkersrijt 4095 + 4097, 5692 DB – plaatsen reclame (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.