Gemeenteblad 1876, 3 april 2018 - Mededeling omtrent intrekken aanvraag omgevingsvergunning Brouwerskampweg 5

Dit artikel is gearchiveerd op 15-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PN
Publicatiedatum: 03-04-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door de aanvrager ingetrokken op:

23 maart 2018            Brouwerskampweg 5, 5691 PN – bouwen pluimveestal (BOUWEN)

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.