Gemeenteblad 1878, 3 april 2018 - Ingekomen sloopmelding de Bontstraat 84

Dit artikel is gearchiveerd op 15-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691SX
Publicatiedatum: 03-04-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

26 maart 2018            de Bontstraat 84, 5691 SX – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.