Gemeenteblad 1879, 3 april 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Brouwerskampweg 5

Dit artikel is gearchiveerd op 15-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PN
Publicatiedatum: 03-04-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

22 maart 2018            Brouwerskampweg 5, 5691 PN – slopen twee stallen (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.