Gemeenteblad 1880, 3 april 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Leeuwenbeklaan 4

Dit artikel is gearchiveerd op 15-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691WT
Publicatiedatum: 03-04-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

23 maart 2018            Leeuwenbeklaan 4, 5691 WT – verwijderen riolering toiletruimte  (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.