Gemeenteblad 1884, 10 april 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Breeakkerstraat 30

Dit artikel is gearchiveerd op 22-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691TP
Publicatiedatum: 10-04-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

28 maart 2018            Breeakkerstraat 30, 5691 TP – verbouwen en uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.