Gemeenteblad 1887, 10 april 2018 - Verleende omgevingsvergunning Tooropstraat 13

Dit artikel is gearchiveerd op 22-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691DK
Publicatiedatum: 10-04-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

29 maart 2018            Tooropstraat 13, 5691 DK – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.