Gemeenteblad 1888, 10 april 2018 - Verleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 4009 en 4011

Dit artikel is gearchiveerd op 22-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DB
Publicatiedatum: 10-04-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

04 april 2018               Ekkersrijt 4009 en 4011, 5692 DB – plaatsen brandwerende wand (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.