Gemeenteblad 1890, 10 april 2018 - Verleende omgevingsvergunning Plesmanlaan 4

Dit artikel is gearchiveerd op 22-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691XT
Publicatiedatum: 10-04-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

04 april 2018               Plesmanlaan 4, 5691 XT – 1 grove den in de achtertuin (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.