Gemeenteblad 1891, 10 april 2018 - Verleende omgevingsvergunning volkstuintjes Dommeldal links van de Dommelpas

Dit artikel is gearchiveerd op 22-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694CX
Publicatiedatum: 10-04-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

04 april 2018               volkstuintjes Dommeldal links van de Dommelpas nabij 5694 CX - candelaberen van 3 wilgen rondom de het rooien van twee dode bomen (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.