Gemeenteblad 1892, 10 april 2018 - Geaccepteerde sloopmelding de Bontstraat 84

Dit artikel is gearchiveerd op 22-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691SX
Publicatiedatum: 10-04-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

03 april 2018               de Bontstraat 84, 5691 SX – slopen gebouw tot aan de begane grondvloer (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.